Dell Networking: konfigurace MLAG

Význam MLAG a důvody použití

Switche Dell Networking N-Series (N2000+) umožňují zapojit server nebo podřízený switch(e) do redundantních nadřízených switchů agregovaným kanálem. Podmínkou je použití protokolu LACP. Za této situace lze vytvořit linkovou agregaci, ve které jsou jednotlivé kanály připojeny do různých nadřízených switchů (proto MLAG, tedy Multichassis Link Aggragation Group). Tímto scánářem dosáhnete vyšší propustnosti při zachování redundance, tedy odolnosti proti výpadkům jednoho z nadřízených switchů.

Více informací lze najít přímo v dokumentaci MLAG
http://en.community.dell.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/4454/Using-MLAG-in-Dell-Networking-N_2D00_Series-Switches-v1.5.pdf

Ukázkový scénář

  • Připojení jednoho zařízení pomocí dvou portů (LACP) do dvou switchů po jednom portu (MLAG), konkrétně zde port 13 v prvním a port 13 ve druhém switchi (v obou shodně značený jako Gi1/0/13, protože nejsou ve stacku)
  • První 10Gbps port (Te1) slouží jako link mezi oběma switchi – MLAG interconnect
  • Oba switche mají v tomto případě identickou konfiguraci (propoje jsou v obou switchích vedeny do stejného čísla portu)


#přiřazení portu 13 do MLAG channelu
interface Gi1/0/13
channel-group 3 mode on
description „MLAG-Partner-link“
exit

#přiřazení 10Gb portu 1 do MLAG řídící linky
interface Te1/0/1
channel-group 1 mode active
description „MLAG-Peer-Link“
exit

#link pro MLAG
interface port-channel 1
description „MLAG-Peer-Link“
spanning-tree disable
switchport mode trunk
vpc peer-link
exit

#link pro zařízení připojené přes LACP
interface port-channel 3
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 3
vpc 3
exit

#obecná konfigurace
feature vpc
vpc domain 1
peer-keepalive enable
exit