Dell PowerEdge VRTX: update

Update konvergovaného řešení Dell PowerEdge VRTX vyžaduje určitý postup aktualizací s ohledem na jejich vzájemnou závislost. Dodržte proto při upgrade tento postup:

  • Aktualizovat jednotlivé blade servery
    • v pořadí BIOS, Lifecycle Controller, iDRAC
    • nebo použít Platform upgrade v Lifecycle controlleru
  • Aktualizovat CMC (z .BIN souboru)
  • Aktualizovat Mainboard (vrtx_mainboard.zip)
  • Aktualizovat Storage Controller (z .EXE souboru!)