SonicWall Botnet výjimka

V sekci Address Object vytvoříme nový objekt, pro který chceme aplikovat výjimku.

V sekci Address Groups zvolíme požadovanou skupinu a přidáme do ní nově vytvořený objekt.

Vždy je lepší využívat adresní skupiny, kde můžeme sdružovat několik adresních objektů. V případě, že bychom využili adresní objekt, můžeme zvolit jen jeden což nám znesnadňuje pozdější rozšíření.