SonicWALL GMS/Analyzer recovery

Pokud vám SonicWALL GMS/Analyzer virtual appliance hlásí chyby filesystému, nedostupný svazek, nedostatek místa na disku apod., můžete se pokusit o obnovu. (Platí pro verzi 7, u novějších nebylo testováno).

  1. Nabootujte virtuální appliace z linuxového SysRescue CD
  2. Připojte svazek /dev/sda1 do adresáře (např. /mnt/recovery)

    mount /dev/sda1 /mnt/custom

  3. Spusťte kontrolu svazku (ten se nachází v souboru jako image, který appliance při bootování automaticky připojuje jako hlavní svazek)

    e2fsck /mnt/custom/01/GMSVP-image.ext2

  4. Restartujte virtuální appliance