Windows: BOOTMGR is missing

Pokud Windows vám Windows 7 a novější, nebo Windows Server 2008 R2 a novější oznámí při startu operačního systému chybu BOOTMGR is missing, můžete se pokusit o obnovu z originálního instalačního média. Po nabootování z něj spusťte command prompt a zadejte následující příkazy:

cd x:\sources\recovery\
StartRep.exe

Po restartu by se měl systém spustit běžným způsobem.