Quest-Software

Ze široké škály Quest Software dodáváme nástroje určené k zálohování dat, správě identit a hesel, řízení přístupových oprávnění i celého životního cyklu uživatele až po celkový bezpečnostní audit.

Audit přístupů a změn

Quest Change Auditor sleduje přístupy a reportuje změny v konfiguraci následujících systémů:

 • Dell EMC NAS
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft File Server
 • Microsoft Lync
 • Microsoft Sharepoint
 • Microsoft SQL Server
 • NetApp NAS
 • VMware vCenter

Správa identit a přístupů

Quest Active Roles

 • Spravuje identity v Active Directory a řídí jejich přístup ke zdrojům.
 • Správci přístupů mohou přidělovat uživatelům oprávnění, aniž by měli oprávnění přímo v AD.
 • Komu a kam mohou správci přidělovat oprávnění stanovuje administrátor systému Active Roles.
 • Změny mohou podléhat velmi flexibilnímu schvalovacímu workflow.
 • Všechny změny jsou archivovány (kdy, kam, kdo požádal, kdo schválil, kdo změnil).

Quest Authentication Services (QAS)

 • Integruje Active Directory do operačních systémů Linux, UNIX, Mac.
 • Systémy lze následně spravovat a profilovat pomocí GPO.
 • Uživatelé se mohou přihlašovat svými účty z AD, i bez zadávání přihlašovacích údajů (Kerberos).
 • Běžné účty lze opravňovat ke správě pomocí centrálně spravovaných SUDO politik.
 • Události jsou zaznamenávány a archivovány.

Quest Cloud Access Management

 • Řídí přístup k webovým aplikacím (on-premise i v cloudu).
 • Spravuje hesla k jednotlivým systémům, není je tedy nutné zadávat (ani znát).
 • Funkce Single-Sign-On podporuje běžné prohlížeče i klasické cloudové aplikace.
 • Nabízí uživatelům mobilní portál se záložkami dle jejich oprávnění.
 • Dle času či lokality hodnotí rizika a anomálie, případně vynucuje 2FA.

Quest Defender

 • Nástroj pro dvou či vícefaktorové ověřování (2FA).
 • Podporuje HW i SW tokeny.
 • Uživatelé si mohou sami přiřadit token.
 • Správa tokenů se provádí přímo v Active Directory.
 • 2FA i pro přístup do OS Linux/UNIX/Mac.

Quest Password Manager

 • Umožňuje uživatelům obnovit si hesla vč. Active Directory.
 • Snižuje administrativní zátěž správců sítě či helpdesku, eliminuje lidské chyby či podvodné jednání.
 • Řeší problém s ověřením identity uživatele žádajícího změnu.
 • Změny lze provádět i bez přístupu do sítě (např. služební cesty, expirace hesla při pobytu mimo síť).
 • Všechny události jsou zaznamenávány a reportovány.

Quest TPAM/SafeGuard

 • Spravuje přístupová hesla privilegovaných účtů ke kritickým systémům (AD, infrastrukturní zařízení).
 • Přiděluje dočasná přístupová hesla na vyžádání, vyžádání může podléhat schvalovacímu workflow.
 • Nahrává přístupové relace (např. přístup dodavatele na Remote Desktop).
 • Všechny události jsou zaznamenávány – důležitý prvek bezpečnostních auditů.
 • Dodáváno jako speciálně zabezpečené HW zařízení.

Zálohování dat

Quest Rapid Recovery

 • Zálohuje metodou „forever snapshot“ – vytvoří první base image a dále zálohuje jen změny.
 • Určen především k zálohování serverů a klientů Microsoft Windows a prostředí VMware vSphere.
 • Zálohy deduplikuje a komprimuje, řídí retenční politiku.
 • Obnovuje granulárně jednotlivé soubory nebo celé svazky či servery.
 • Umožňuje snadné přenášení záloh do vzdálené lokality.