Knowledge-base pro správce sítí

SonicWall Botnet výjimka

SonicWall Botnet výjimka

V sekci Address Object vytvoříme nový objekt, pro který chceme aplikovat výjimku. V sekci Address Groups zvolíme požadovanou skupinu a přidáme do ní nově vytvořený objekt. Vždy je lepší využívat adresní skupiny, kde můžeme sdružovat několik adresních objektů. V případě, že bychom využili adresní objekt, můžeme zvolit jen jeden což nám znesnadňuje pozdější rozšíření.

SonicWall GEO-IP výjimka

SonicWall GEO-IP výjimka

Z hlavní nabídky Manage zvolíme Security Services-GEO-IP Filter V rozbalovací nabídce Exclusion Object zvolíme adresní objekt či skupinu pro než chceme aplikovat výjimku. V záložce Diagnostics můžeme jednoduše ověřit zařazení dané IP adresy dle Location Serveru V případě zjištění chybného zařazení, můžete nahlásit IP adresu na stránkách Sonicwall (http://botnet.global.sonicwall.com/changegeo)

SonicWall Email Security: oprava databází

SonicWall Email Security: oprava databází

Po neplánovaném výpadku napájení může dojít v Email Security Appliance k poškození aplikačních databází (Junk, Audit) nebo vyhledávací databáze. K zotavení můžete použít nástroje v příkazové řádce.  Detailní návody najdete níže na stránkách SonicWall:  https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/how-to-rebuild-the-thumbprints-for-email-security/170504855481040/  https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/email-security-search-engine-is-not-available/170504700448775/ 

Přehled novinek v SonicOS 6.5

Přehled novinek v SonicOS 6.5

Nové vydání firmware SonicOS 6.5.0 přináší významné vylepšení v oblasti zabezpečení, bezdrátového připojení, sítí a údržby na všech platformách SonicWall Gen6. Security & Authentication External IDS with Snort  Multi-LDAP and User Authentication Partitioning  SSO Enhancements: XML/JSON REST API support  Enhanced HTTP/HTTPS Redirector with DP Offload  Guest Services  Captive portal Authentication  Cyclic Quota for Guest Users Přečtěte si více o Přehled novinek v SonicOS 6.5[…]