Podpora vzdělávání

Podporujeme nebo poskytujeme zázemí řadě vzdělávacích projektů a aktivit.

IT-SLOT

Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze každoročně pořádá soutěž v počítačových dovednostech IT-SLOT. Účastní se jí žáci posledních ročníků základních škol. Ve spolupráci se společností Dell věnujeme do soutěže hodnotné hlavní ceny – tablet, miniprojektor a monitor.

Knoflík, z.s.

Poskytujeme provozní zázemí zájmovému spolku Knoflík, který pořádá mimoškolní vzdělávací projekty pro žáky středních škol a vyšších tříd základních škol. Projekty pomáhají studentům objevit a prohloubit své schopnosti a dovednosti, orientovat se na budoucí povolání, poznávat nové přátele a rozvíjet přeshraniční spolupráci zejména se žáky v Německu.

Nooledge

Poskytujeme provozní zázemí společnosti Asari Technologies Ltd., která vyvíjí sdílenou vzdělávací sociální síť Nooledge. Projekt představuje platformu pro každého, kdo chce nabídnout alternativní metodu vzdělávání a sdílet své znalosti, ať už v podobě školícího videa, dokumentu či prezentace.