NAKIVO Backup & Replication

Zákaznická prostředí zálohujeme prostředky společnosti NAKIVO. Umožňují cenově dostupné zálohování fyzických a virtualizačních infrastruktur i cloudových dat v Office 365.

Deduplikační a kompresní algoritmy efektivně ukládají zálohovaná data do repositářů, které mohou ležet na lokálních discích nebo na síťových úložištích (NAS). Data mohou být dále přenášena do vzdálených lokalit (disaster recovery úložiště), ukládána na pásku nebo mohou být průběžně připravována v podobě „stand-by“ virtuálních serverů připravených k okamžitému spuštění v případě selhání primární infrastruktury.

Princip zálohování tzv. snapshotů v kombinaci s technologiemi sledování změn (Microsoft VSS, VMware CBT) umožňují rychlé a efektivní zálohování i několikrát za hodinu. Kombinací uvedených technologií dosahujeme velmi příznivých hodnot RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Time Objective). Tedy času potřebného k uvedení kritických systémů a aplikací opět do chodu při minimální ztrátě dat mezi jednotlivými zálohovacími cykly.

Denní nebo týdenní zálohování je přežitkem předchozích desetiletí a naprosto se neslučuje s potřebami agilního byznysu dnešní doby.

Jaké prostředí umíme zálohovat

 • Fyzické servery Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
 • Fyzické servery s operačním systémem Linux (CentOS, RHEL, SLES, Ubuntu)
 • Virtualizované servery v prostředí VMware ESXi
 • Virtualizované servery v prostředí Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
 • Microsoft Office 365 (Exchange Online)

Jakým způsobem umíme obnovit

Celková obnova systému

 • Obnova do prázdné VM (VMware nebo Hyper-V), připojení disků pomocí iSCSI
 • Plná obnova do VM (VMware nebo Hyper-V) s alokací místa na disku
 • Průběžná příprava „stand-by“ virtuálního serveru v místním nebo vzdáleném prostředí

Částečná obnova dat (též „granulární obnova“)

 • Obnova jednotlivých souborů (Windows, Linux)
  • do původního umístění
  • stažením do klientského počítače
 • Obnova libovolných dat z připojeného virtuálního disku se zálohou
 • Obnova objektů v Active Directory
 • Obnova objektů v Microsoft Exchange
 • Obnova objektů v Microsoft SQL serveru
 • Obnova objektů v Microsoft Office 365

Kam lze data zálohovat

Na základě velikosti primárních dat a očekávané procesorové náročnosti volíme mezi různými druhy primárních zálohovacích serverů a úložišť. Samotné procesy mohou být spuštěné např. ve virtuálním serveru v rámci stávající infrastruktury, v dedikovaném fyzickém serveru nebo u menších infrastruktur i v cenově dostupném NAS uložišti (Synology, QNAP apod.). Samotná data pak mohou být uložena na lokálních discích zálohovacího zařízení nebo na odděleném úložišti (CIFS nebo NFS, tedy např. i na zmiňovaném NAS).

Disaster Recovery lokalita

Data mohou být pro případ fatální havárie primární lokality replikována do vzdáleného úložiště. Replikovány mohou být jednotlivé zálohy včetně historie, a to buďto ve formě repositáře nebo opět „stand-by“ virtuálního serveru.

Cílem replikace může být prostředí zákazníka (např. jiná pobočka) nebo cloudová služba provozovaná vybranými poskytovateli. Jedním z poskytovatelů zálohovacího prostoru je i naše společnost.

Data ukládáme na disková pole v našem vlastnictví, umístěna jsou v uzamykatelných rozvaděčích v kolokačním datovém centru s nepřetržitou ostrahou, centrální evidencí přístupu a důslednou autorizací vstupujících osob. Přenos dat probíhá po šifrovaném tunelu (IPsec) a i samotná data mohou být šifrována v repositáři, od něhož znáte klíč pouze Vy.