SonicWall-Security

Implementujeme bezpečnostní produkty SonicWall, které chrání perimetr a klientská zařízení, zajišťují bezpečný vzdálený přístup a chrání poštovní komunikaci.

Ochrana perimetru

SonicWall NSA Firewall (rack), SonicWall TZ Firewall (standalone)

 • Next-Generation Firewall, kontroluje obsah hloubkovou inspekci všech paketů.
 • Rozpoznává, kategorizuje a schvaluje aplikace, URL, Geo-lokaci, reputaci IP adres.
 • Chrání před útoky (IPS), viry (Gateway Antivirus) i dosud neznámými útoky (Capture ATP).
 • Funkce DPI-SSL kontroluje i šifrovaná spojení (účinná ochrana před ransomware).
 • Na několika úrovních zajišťuje vysokou dostupnost síťové konektivity (BWM, HA, dNAT).

SonicWall Content Filtering Client

 • Software instalovaný do klientských zařízení (typicky notebooků).
 • Chrání před otevíráním nežádoucího obsahu i v případě pobytu mimo podnikovou síť.
 • Brání přístupu k internetu nežádoucím aplikacím (ochrana před ransomware).

Bezpečný vzdálený přístup

SonicWall Secure Remote Access/Secure Mobile Access (SRA/SMA)

 • SSL-VPN koncentrátor, webový portálový přístup, reverzní proxy a Web Application Firewall.
 • HTML5 přístup k RDP, SSH, VNC a souborům (ochrana hromadného zneužití nebo napadení).
 • Ověřuje identitu uživatelů (doménové přihlášení, vícefaktorové ověření, granulární oprávnění).
 • Ověřuje identitu (DeviceID) a integritu zařízení (odmítá rooted/jail-breaked).
 • Klientská zařízení: Windows native, Windows Mobile, Android, MacOS, iOS.

Ochrana poštovní komunikace

SonicWall Email Security

 • Konvenční ochrana: Anti-SPAM, Anti-Virus, SPF, DKIM, DMARC.
 • GRID (reputace IP adresy odesílatele), Phishing (formát a reputace URL).
 • Ochrana adresářových služeb před skenováním e-mailů (DHA).
 • Schvalování příchozí i odchozí pošty (potenciálně nebezpečný obsah, prevence vynášení dat).
 • Šifrování odesílané komunikace.