SonicWall

Historie SonicWall

Společnost SonicWall vznikla v roce 1991. Koncem 90. let zaměřila své aktivity na výrobu zařízení, která plnila účel firewallu a VPN určeného malým a středním podnikům. Poptávka po bezpečnostních řešeních posunula společnost mezi lídry na trhu – SonicWall do roku 2012 vyrobil více než 2 milióny těchto zařízení. V roce 2012 SonicWall koupila společnost Dell a zařadila jej do své divize Dell Software. V roce 2016 byla celá tato softwarová divize odkoupena partnery, kteří investují do technologických firem, a SonicWall se tak opět stal samostatnou entitou.

Produktové portfolio

SonicWall produkuje tzv. NG firewally (Network Security Appliance), které kontrolují obsah přenášených paketů a svou unikátní patentovanou technologií realizují hloubkovou inspekci paketů včetně dekompilace SSL spojení. Do portfolia dále patří SSLVPN koncentrátory (Secure Mobile Access) s webovým přístupovým portálem a reverzní proxy, Web Application Firewall a software pro ochranu a řízení e-mailové komunikace (Email Security Appliance). Produktovou řadu doplňují bezdrátové přístupové body (SonicWave) a software pro centrální správu firewallů a VPN koncentrátorů (Global Management System, Network Security Manager).

Partnerství se SonicWall

Produkty SonicWall jsme začali implementovat v roce 2012 a záhy jsme se stali významným partnerem. Vzhledem k velikosti doposud realizovaných projektů (co do finančního objemu i počtu nasazených unit) se můžeme hrdě označit za největšího partnera SonicWall v ČR. V roce 2018 nám společnost SonicWall udělila partnerství nejvyšší úrovně – SonicWall SecureFirst Platinum Partner. Společnost SonicWall tímto ocenila naše úsilí, hlubokou specializaci, evangelizaci v oblasti síťové bezpečnosti a v neposlední řadě velkou řadu úspěšných projektů. Partnerství Platinum držíme jako jediní v ČR. Pevně věříme, že se díky tomu můžete na naše znalosti v problematice síťové bezpečnosti spolehnout i vy.

» Informace o produktech SonicWALL