SonicWALL

Historie SonicWALL

Společnost SonicWALL vznikla v roce 1991. Koncem 90. let zaměřila své aktivity na výrobu zařízení, která plnila účel firewallu a VPN určeného malým a středním podnikům. Poptávka po bezpečnostních řešeních posunula společnost mezi lídry na trhu – SonicWALL do roku 2012 vyrobil více než 2 milióny těchto zařízení. V roce 2012 SonicWALL koupila společnost Dell a zařadila jej do své divize Dell Software. V roce 2016 byla celá tato softwarová divize odkoupena partnery, kteří investují do technologických firem, a SonicWALL se tak opět stal samostatnou entitou.

Produktové portfolio

SonicWALL dnes produkuje tzv. NG firewally (Network Security Appliance), které kontrolují obsah přenášených paketů a svou unikátní patentovanou technologií realizují hloubkovou inspekci paketů včetně dekompilace SSL spojení. Do portfolia dále patří SSLVPN koncentrátory (Secure Mobile Access) s webovým přístupovým portálem a reverzní proxy, Web Application Firewall a software pro ochranu a řízení e-mailové komunikace (Email Security Appliance). Produktovou řadu doplňují bezdrátové přístupové body (SonicPoint) a software pro centrální správu firewallů a VPN koncentrátorů (Global Management System).

Partnerství se SonicWALL

Produkty SonicWALL jsme začali implementovat v roce 2012 a záhy jsme se stali významným partnerem na úrovni Silver Medallion Partner. Vzhledem k velikosti doposud realizovaných projektů (co do finančního objemu i počtu nasazených unit) se můžeme hrdě označit za největšího partnera SonicWALL v ČR. Díky tomu se můžete na naše hluboké znalosti v problematice spolehnout i vy.

» Informace o produktech SonicWALL