Dell Service Tag

Z běžícího serveru nebo pracovní stanice Dell je možné za běhu vyčíst její service-tag, a to i vzdáleně (typicky v Microsoft doméně):

Platforma Windows:

wmic bios get serialnumber

Vzdálený dotaz:

wmic /user:administrator /node:<hostname|IP> bios get serialnumber

Platforma Linux:

dmidecode -s system-serial-number