SonicOS 6.5.1

SonicWall nezahálí a v polovině dubna vydal verzi SonicOS 6.5.1 (aktuálně dostupná jako feature release) plnou dalších nových funkcí:

  • SonicOS API (rozhraní pro vzdálenou správu firewallů ze zařízení třetích stran – umožňuje pomocí RestAPI automatizovat čtení/změny v konfiguraci, což je příprava pro vnější auditování a správu v rámci softwarově definovaných sítí (SDN) – např. právě v Azure, AWS, příp. pro potřeby konfigurace nejen NSv firewallů)
  • blokování jednotlivých videí na Youtube na základě jejich CFS kategorizace
    (nejsou nutné žádné změny v konfiguraci)
  • možnost blokování forwardování portů přes SSH
  • nové funkce ve firewall rules (nastavení priorit, datum vytvoření/změny/posledního použití)
  • podpora LLDP protokolu
  • persistentní logování na pevný disk (firewally 6.5gen mají M.2 storage)
  • globální vyhledávání objektů v konfiguraci (hledejte symbol lupy vpravo)

  • blokování přístupu uživatelů ke službám Google z nepracovních účtů

Jan Ježek
network security specialist