SonicWALL Firewall CFS 4.0

Přehled novinek ve verzi CFS 4.0

  • „Měkký zákaz“ – kategorie nemají jen status „povoleno/zakázáno“, přibyly kategorie „confirm“ a „password“. uživatele tedy upozorníte, že přechází na stránku, která je korporací zakázána, ale pokud trvá na její návštěvě, může kliknout na potvrzení a pokračovat dále. v režimu „password“ musí zadat heslo, které jej pustí dále; schválení je platné po dobu administrátorem nastaveného časového okna.
  • CFS se nekonfiguruje zvlášť u zón, uživatelů a v sekci AppRules – definují se nově „Content filter objects“ a v sekci Security Services se pak aplikují do politik, jimž se přiřazuje pořadí a řídí se metodou „first wins“.
  • URL podporují hvězdičkovou konvenci.
  • Filozofie aplikování CFS filtrů a kategorií je zcela odlišná, snad i více přehledná a intuitivní.
  • Je možné snáze vynutit „Safe search“ funkce (Google, YouTube, Bing).
  • CFS je konečně možné kompletně konfigurovat v CLI.

Ke stažení