SonicWall jako samostatná společnost

Na přelomu května a června dokončila společnost SonicWall své osamostatnění od značky Dell a zároveň i od divize Dell Software, kterou zaštiťovala společnost Quest Software.

SonicWall se tedy tímto stal samostatnou obchodní společností vlastněnou dvěma investičními skupinami Francisco Partners a Elliott Management.