SonicWALL Firewall: Jak vytvořit Botnet výjimku?

Při otevírání webových stránek může SonicWALL NG firewall zobrazit upozornění o zablokovaném přístupu z důvodu Botnetu. Znamená to, že má firewall aktivní ochranu před Botnet sítěmi a IP adresa otevíraného webového serveru byla v minulosti takto označena, například z důvodu hostování phishingu nebo jiného škodlivého obsahu. Může se také jednat o tzv. „false-positive“, tedy planý poplach, protože zejména hostingové servery nabízejí zázemí desítkám nebo stovkám webů na jedné IP adrese. Jedna škodlivá stránka tedy může omezit přístup na řadu dalších. V tomto případě je zapotřebí vytvořit výjimku:

  1. Zkontrolovat název adresního objektu/skupiny používaného pro výjimky
  2. Vytvořit adresní objekt pro výjimku (Host, Network, Range, FQDN)
  3. Přidat nově vytvořený adresní objekt do objektu používaného pro výjimky