SonicWall GEO-IP výjimka

Z hlavní nabídky Manage zvolíme Security Services-GEO-IP Filter

V rozbalovací nabídce Exclusion Object zvolíme adresní objekt či skupinu pro než chceme aplikovat výjimku.

V záložce Diagnostics můžeme jednoduše ověřit zařazení dané IP adresy dle Location Serveru

V případě zjištění chybného zařazení, můžete nahlásit IP adresu na stránkách Sonicwall (http://botnet.global.sonicwall.com/changegeo)